"МИГ - Стралджа 2016" и "МИГ Харманли" - заедно за "зелени" перспективи пред фермерите и популяризиране на местните продукти

Контакти

гр. Стралджа, п.к. 8680, ул. „Хемус“ № 10

e-mail: [email protected]

лице за контакт:
Роска Стойкова– Координатор – Ръководител на Проекта, тел.: 0885048008

https://www.mig-straldzha.com/

гр. Харманли, п.к. 6450, ул.“Никола Петков“ № 6

e-mail: [email protected]

лица за контакт:
Петя Иванова – Координатор – тел.: 0884905405
Снежана Димитрова – Координатор – тел. 0884802043

https://www.mig-harmanli.org/